Algemene voorwaarden

Door toegang te krijgen tot de website op https://posmark.com, stemt u in met de naleving van deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wetten en regelgeving, en erkent u dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van eventuele lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te benaderen. De materialen die zich op deze website bevinden, zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten en merkenwetgeving.

Gebruikslicentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen (informatie of software) op de website van Posmark te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, voorbijgaand gebruik. Dit is een verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om enige software die zich op de website van Posmark bevindt te decompileren of reverse engineeren;
  4. enige auteursrechtaanduidingen of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.
 2. Deze licentie eindigt automatisch als u een van deze beperkingen schendt en kan te allen tijde door Posmark worden beëindigd. Bij beëindiging van uw weergave van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als gedrukte vorm.
Dit is de vertaling van de gegeven tekst naar het Nederlands.