Een efficiënte uitrol begint altijd met een goede pilot

Nieuws

Soms zijn onze projecten klein, van korte duur of eenmalig. Maar meer dan eens pakken we niet één filiaal, maar meteen een hele keten aan. Bij de grotere projecten voeren we daarom altijd een pilot uit. Er gaan dan één of twee medewerkers vooruit, zodat de uitrol zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden.

Tijdens de pilot lopen we het hele project door. Op die manier krijgen we een goed beeld van de omvang van het project (kloppen de planning en offerte?), weten we ruim op tijd of alle benodigdheden voor het project binnen zijn (en kan er nog gauw het een en ander besteld worden) en kunnen we alle obstakels alvast uit de weg ruimen. Tijdens een project moet een winkel wel eens dicht, of is die tijdelijk minder goed toegankelijk voor het publiek. Tijd is daarom schaars. Door een pilot te doen, krijgt de klant duidelijkheid, komt er uniformiteit in het project én kan het daadwerkelijke project in één keer goed uitgevoerd worden. 

Na het uitvoeren van de pilot wordt er een handleiding gemaakt. In deze handleiding staan bijzonderheden of uitzonderingen waar op gelet moet worden. En dat is voor elk filiaal anders. Elk filiaal is immers anders. Niet alleen het oppervlak verschilt, maar ook de plek van de kassa's, deuren en doorgangen of noem maar iets kleins: de brandslang. Hier dient het nieuwe plan, en de uitvoering, op aangepast te worden.